Κοινωνικό Κέντρο Τεχνογνωσίας Θερμαϊκού

Community Technology Center of Thermaikos

th-logo1The working group to establish Community Technology Center in Thermaikos region, near Thessaloniki, Greece.

The center will be providing open, appropriate and liberatory technologies to empower local solidarity economy. The goal is to create technological support for a self-governing, cooperative social system.

Η ομάδα εργασίας για τη δημιουργία κοινοτικών Κέντρο Τεχνογνωσίας στην περιοχή του Θερμαϊκού, κοντά στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Το κέντρο θα παρέχει ανοικτή, κατάλληλο και απελευθερωτική τεχνολογίες για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της αλληλεγγύης. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί τεχνολογική υποστήριξη για μια αυτοδιοικούμενη, συνεταιρισμός κοινωνικού συστήματος.

You are invited to join our email group at https://lists.riseup.net/www/info/kkt.thermaikos

See related posts here: https://anabasis2015.wordpress.com/tag/kkt-thermaikos/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: